รายง​านสรุปภาวะตลาดทุนประจำเดือนมีนาคม 2565

18 เมษายน 2565
อ่าน 4 นาที
​​​ในไตรมาสแรกของปี 2565 มีการระดมทุนเสนอขาย IPO จำนวน 6 หลักทรัพย์ คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 8,436.78 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตลาดทุนเป็นแหล่งทุนที่สำคัญและยังมีการระดมทุนผ่านตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง สำหรับข้อมูลที่น่าสนใจของตลาดทุนไทยในเดือนมีนาคม 2565 มีดังนี้

  • มีคำขอที่ได้รับอนุญาตและพร้อมเสนอขาย IPO จำนวน 11 หลักทรัพย์  อยู่ระหว่างพิจารณาคำขอ 10 หลักทรัพย์ และอีก 83 หลักทรัพย์อยู่ระหว่าง Pre-consult
  • การระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล มีบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอ ICO จำนวน 1 บริษัท และมีอีก 36 บริษัท อยู่ระหว่าง Pre-consult
  • ​การระดมทุนผ่าน Crowdfund​ing ในปี 2565 มีบริษัทที่ดำเนินการสำเร็จแล้ว 84 บริษัท มูลค่ารวม 526.78 ล้านบาท (ผลรวมสะสมการระดมทุนผ่าน Crowdfunding ทั้งสิ้น 162 ราย มูลค่า 1,955.37 ล้านบาท)
  • การเสนอขายหลักทรัพย์วงแคบของ SME สะสมจนถึงปัจจุบัน มีทั้งสิ้น 16 บริษัท มูลค่า 271.33 ล้านบาท
  • ​​สำหรับตราสารหนี้ภาคเอกชน มีการออกตราสารหนี้ระยะยาวมูลค่า 161,107 ล้านบาท ตราสารหนี้ระยะสั้นมูลค่า 124,367 ล้านบาท (1 ม.ค. 65 - 28 ก.พ. 65) นอกจากนี้ ตั้งแต่ต้นปี 2565 มีการออกเสนอขายตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนแล้ว มูลค่ากว่า 42,000 ล้านบาท ​(ผลรวมสะสมทั้งสิ้น 21 บริษัท มูลค่า 343,116.11 ล้านบาท)