รายง​านสรุปภาวะตลาดทุนประจำเดือนพฤษภาคม 2565

15 มิถุนายน 2565
อ่าน 4 นาที

  • ​​​​​ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 มีการระดมทุนเสนอขาย IPO ไปแล้ว 11 หลักทรัพย์ คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 10,952.98 ล้านบาท โดยมีคำขอที่ได้รับอนุญาตและพร้อมเสนอขาย IPO จำนวน 10 หลักทรัพย์ อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขออีก 16 หลักทรัพย์ และอยู่ระหว่าง Pre-consult อีกจำนวน 74 หลักทรัพย์ แสดงให้เห็นว่า ตลาดทุนเป็นแหล่งทุนที่สำคัญ และยังมีการระดมทุนผ่านตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง
  • การระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล มีคำขอ ICO ที่อนุญาตและพร้อมเสนอขาย 1 บริษัท และ 24 บริษัท อยู่ระหว่าง Pre-consult
  • ​การระดมทุนผ่าน Crowdfund​ing ในปี 2565 มีบริษัทที่ดำเนินการสำเร็จแล้ว 114 บริษัท มูลค่ารวม 1,181.60 ล้านบาท (ผลรวมสะสมการระดมทุนผ่าน Crowdfunding ทั้งสิ้น 182 ราย มูลค่า 2,610.40 ล้านบาท)
  • การเสนอขายหลักทรัพย์วงแคบของ SME สะสมจนถึงปัจจุบัน มีทั้งสิ้น 16 บริษัท มูลค่า 271.33 ล้านบาท
  • ​สำหรับตราสารหนี้ภาคเอก​ชน มีการออกตราสารหนี้ระยะยาวมูลค่า ​​325,966 ล้านบาท ตราสารหนี้ระยะสั้นมูลค่า 192,378 ล้านบาท (1 ม.ค. 65 - 30 เม.ย. 65) นอกจากนี้ ตั้งแต่ต้นปี 2565 มีการออกเสนอขายตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนแล้ว มูลค่ากว่า 72,050 ล้านบาท ​(ผลรวมสะสมทั้งสิ้น 22 บริษัท มูลค่า 373,116.11 ล้านบาท)