รายงานสรุปภาวะตลาดทุนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

13 มีนาคม 2566
อ่าน 4 นาที
  • ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 มีการระดมทุนเสนอขาย IPO จำนวน 9 หลักทรัพย์ คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 9,750.08 ล้านบาท มากกว่าช่วงเดียวกันของปี  2565 ที่มีมูลค่า 3,043.32 ล้านบาท 
  • โดยปี 2566 มีคำขอที่ได้รับอนุญาตและพร้อมเสนอขาย IPO จำนวน 10 หลักทรัพย์ อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอ 12 หลักทรัพย์ และมีจำนวน 75 หลักทรัพย์อยู่ระหว่าง Pre-consult แสดงให้เห็นว่า ตลาดทุนเป็นแหล่งทุนที่สำคัญ และยังมีการระดมทุนผ่านตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง
  • การระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล มีผลรวมสะสมทั้งสิ้น 2 บริษัท มูลค่า 2,665.23 ล้านบาท ในปี 2566 มีคำขอ ICO อยู่ระหว่างการพิจารณา 1 หลักทรัพย์ และมีคำขอ ICO จำนวน 33 บริษัท อยู่ระหว่าง Pre-consult  ​​
  • การระดมทุนผ่าน Crowdfund​ing ในปี 2566 มีบริษัทที่ดำเนินการสำเร็จแล้ว ​​91 บริษัท มูลค่ารวม 1,445.92 ล้านบาท (ผลรวมสะสมการระดมทุนผ่าน Crowdfunding ทั้งสิ้น 471 ราย มูลค่า 7,201.73 ล้านบาท)
  • การเสนอขายหลักทรัพย์วงแคบของ SME ในปี 2565 ผลรวมสะสมจนถึงปัจจุบัน มีทั้งสิ้น 19 บริษัท มูลค่า 271.83 ล้านบาท
  • ​​​​​​​สำหรับตราสารหนี้ภาคเอก​ชน (1 ม.ค. 66 - 31 ม.ค. 66) มีการออกตราสารหนี้ระยะยาวมูลค่า 69,516 ล้านบาท แบ่งเป็นตราสาร investment grade 57,903 ล้านบาท และ High Yield Bond 11,613 ล้านบาท  นอกจากนี้ ตั้งแต่ต้นปี 2566 มีการออกเสนอขายตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนแล้ว จำนวน 1 บริษัท มูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท ​(ผลรวมสะสมทั้งสิ้น 30 บริษัท มูลค่ารวม 542,669.78 ล้านบาท​)​​
​​​​            ***************************************​​​​​