รายงานสรุปภาวะตลาดทุนประจำเดือนมกราคม 2566

09 กุมภาพันธ์ 2566
อ่าน 4 นาที
  • ​​​​​​ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 มีการระดมทุนเสนอขาย IPO จำนวน 3 หลักทรัพย์ คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 3,430.40 ล้านบาท โดยมีคำขอที่ได้รับอนุญาตและพร้อมเสนอขาย IPO จำนวน 14 หลักทรัพย์ อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอ 14 หลักทรัพย์ และมีจำนวน 74 หลักทรัพย์อยู่ระหว่าง Pre-consult แสดงให้เห็นว่า ตลาดทุนเป็นแหล่งทุนที่สำคัญ และยังมีการระดมทุนผ่านตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง
  • การระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล ในปี 2566 มีคำขอ ICO อยู่ระหว่างการพิจารณา 1 หลักทรัพย์ และมีคำขอ ICO จำนวน  32 บริษัท อยู่ระหว่าง Pre-consult  ​​
  • การระดมทุนผ่าน Crowdfund​ing ในปี 2566 มีบริษัทที่ดำเนินการสำเร็จแล้ว 16 บริษัท มูลค่ารวม 537.27 ล้านบาท (ผลรวมสะสมการระดมทุนผ่าน Crowdfunding ทั้งสิ้น 380 ราย มูลค่า 6,293.09 ล้านบาท)
  • การเสนอขายหลักทรัพย์วงแคบของ SME ในปี 2565 ผลรวมสะสมจนถึงปัจจุบัน มีทั้งสิ้น 19 บริษัท มูลค่า 271.83 ล้านบาท)
  • ​​​​​​​สำหรับตราสารหนี้ภาคเอก​ชน ในปี 2565 (1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65) มีการออกตราสารหนี้ระยะยาวมูลค่า 1,257,286 ล้านบาท แบ่งเป็นตราสาร investment grade 1,159,322 ล้านบาท และ High Yield Bond 97,964 ล้านบาท  นอกจากนี้ ตั้งแต่ต้นปี 2566 มีการออกเสนอขายตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนแล้ว จำนวน 1 บริษัท มูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท ​(ผลรวมสะสมทั้งสิ้น 30 บริษัท มูลค่ารวม 542,669.78 ล้านบาท​)​
​            ***************************************​​​​