รายงานสรุปภาวะตลาดทุนประจำเดือนตุลาคม 2566

17 พฤศจิกายน 2566
อ่าน 4 นาที
  • ​ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 มีการระดมทุนเสนอขาย IPO จำนวน 37 หลักทรัพย์ มูลค่าเสนอขาย 37,047.16 ล้านบาท 
  • ​โดยมีคำขอที่ได้รับอนุญาตและพร้อมเสนอขาย IPO จำนวน 14 หลักทรัพย์ อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอ 22 หลักทรัพย์ และอยู่ระหว่าง Pre-consult จำนวน 90 หลักทรัพย์ แสดงให้เห็นว่า มีการระดมทุนผ่านตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง
  • การระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล ในปี 2566 มีคำขอ ICO ที่ได้รับอนุญาต 1 บริษัท คือ RealX Investment Token มูลค่าเสนอขาย 2,400 ล้านบาท และมีคำขอ ICO อยู่ระหว่าง Pre-consult จำนวน 32 บริษัท (มีผลรวมสะสมการระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล 3 บริษัท มูลค่า 5,065.23 ล้านบาท) 
  • การระดมทุนผ่าน Crowdfund​ing ในปี 2566 (1 ม.ค.- 31 ก.ย. 66) มีบริษัทที่ดำเนินการสำเร็จแล้ว 858 บ​ริษัท มูลค่ารวม 4,636.70 ล้านบาท (ผลรวมสะสมการระดมทุนผ่าน Crowdfunding มูลค่า 10,394.01 ล้านบาท)
  • การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของ SME ที่ระดมทุนสำเร็จแล้ว 3 บริษัท มูลค่ารวม 196.40 ล้านบาท การเสนอขายหลักทรัพย์วงแคบของ SME มีผลรวมสะสม 21 บริษัท มูลค่า 322.08 ล้านบาท)​​​​​
  • ​สำหรับตราสารหนี้ภาคเอก​ชน (1 ม.ค. 66 - 31 ก.ย. 66) ​มีการออกตราสารหนี้ระยะยาวมูลค่า 809,211.27  ล้านบาท แบ่งเป็นตราสาร investment grade 742,646.90 ล้านบาท และ High Yield Bond 66,564.37 ล้านบาท  นอกจากนี้ ตั้งแต่ต้นปี 2566 มีการออกเสนอขายตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนแล้ว จำนวน 9 บริษัท มูลค่า 150,793.48  ล้านบาท ​(ผลรวมสะสม 32 บริษัท มูลค่ารวม 673,463.26 ล้านบาท​)
  • ​​ส่วนกองทุนรวมปี 2566 (ม.ค. - ต.ค. 66) มีการเสนอขาย IPO จำนวน 450 กองทุน รวมมูลค่าเสนอขาย 1,036,122 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเสนอขายกองทุนรวมประเภทตราสารหนี้ที่เน้นลงทุนในประเทศสำหรับผู้ลงทุน​รายย่อย​​​​​

           ***************************************

ดาวน์โหลดภาพขนาดใหญ่ได้ที่​ https://www.sec.or.th/TH/PublishingImages/Pages/CM-MontylyReport/MonthlyReport-2023Oct.png​​