Check First! ตรวจสอบให้แน่ใจ นี่ใช่ มิจฉาชีพหรือไม่?

23 มิถุนายน 2565
อ่าน 2 นาที
ปัจจุบันมีมิจฉาชีพ แอบอ้าง ชื่อ ภาพ หรือตราสัญลักษณ์ ของ ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน โฆษณาชวนเชื่อและชักชวนให้ประชาชนลงทุน จะสังเกตได้อย่างไรว่า การชักชวนนั้นจะใช่การหลอกลวง?