สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียน (ฟื้นฟูกิจการ)

24 พฤศจิกายน 2566
อ่าน 4 นาที

​สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของกิจการที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

  • เมื่อศาลฯ รับแผนฟื้นฟูข้อกำหนดสิทธิจะยังมีผลอยู่หรือไม่?
  • สัญญาที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ จะเป็นอย่างไร?
  • หุ้นกู้รุ่นที่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะทำอย่างไร?