#infog 4 เรื่องชวนรู้กับ "ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล"

21 กันยายน 2565
อ่าน 4 นาที
​ก.ล.ต. ขอแนะนำให้รู้จักธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใหม่ “ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล” 
ทำหน้าที่อะไร ให้บริการแก่ใครบ้าง และช่วยผู้ลงทุนอย่างไร