ค่าธรรมเนียมในธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล

07 เมษายน 2565
อ่าน 2 นาที
ต้นทุนที่เราไม่ควรมองข้าม! 
  • การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล มีค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่เราต้องชำระให้กับผู้ประกอบธุรกิจฯ  
  •  ไม่ว่าจะเป็น #ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย #ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินบาทเข้าธนาคาร และ #ค่าธรรมเนียมในการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลออก 
  • ​ก่อนซื้อขาย เราสามารถตรวจเช็กอัตราค่าธรรมเนียมได้จากเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เราจะใช้บริการ