หลักเกณฑ์การโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

20 ตุลาคม 2565
อ่าน 4 นาที

สรุปหลักเกณฑ์การโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตามประกาศของ ก.ล.ต. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจให้มีความชัดเจนและเหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลของต่างประเทศ และเพิ่มความคุ้มครองแก่ผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

คลิกอ่านประกาศที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/DigitalAssetBusiness.aspx​
​​