หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน

22 สิงหาคม 2565
อ่าน 4 นาที
​"หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน" เป็นหุ้นกู้ประเภทหนึ่งที่ได้รับความสนใจ เพราะให้ผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไป แต่มาพร้อมกับความเสี่ยงสูงด้วย ก่อนตัดสินใจลงทุน มาทำความรู้จักลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ประเภทนี้กัน