ทำความรู้จัก “บัญชี 600”

22 มิถุนายน 2565
อ่าน 2 นาที

​​ทำความรู้จัก "บัญชี 600" ทางเลือกรับหุ้น IPO แบบ scripless สำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีหลักทรัพย์ หรือยังไม่ได้
 "เปิดพอร์ต" เพิ่มความสะดวกในการรับหุ้นและทำธุรกรรม ลดปัญหาการได้รับใบหุ้นล่าช้าหรือสูญหายอีกด้วย