การประชุมเจ้าหนี้ (ฟื้นฟูกิจการ)

24 พฤศจิกายน 2566
อ่าน 4 นาที

​​การประชุมเจ้าหนี้ และผลของการดำเนินการตามแผน แนวปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ ​ที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูกิจการ