ข้อควรรู้ก่อนลงทุน Crowdfunding

21 พฤศจิกายน 2566
อ่าน 4 นาที
  • ​คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) คืออะไร?
  • ​เข้าใจความเสี่ยงของการลงทุน เพื่อปกป้องจากความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น​
  • ​8 ความแตกต่างระหว่าง Public Offering กับ Crowdfunding​
  • ​3 ข้อควรรู้ ก่อนลงทุนใน Crowdfunding​ก.ล.ต. ขอให้ประชาชนระมัดระวัง ตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน 
เช็กรายชื่อบริษัท บุคคล และผลิตภัณฑ์การลงทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ก่อนลงทุนได้ที่ www.sec.or.th/seccheckfirst หรือ แอปพลิเคชัน “SEC Check First”
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. โทร 1207 กด 2 (ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส) กด 5 (สอบถามข้อมูล) หรืออีเมล complaint@sec.or.th 

​​​