ค่าปรับกรณี "การใช้ข้อมูลภายใน" พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล

27 กันยายน 2565
อ่าน 2 นาที

ทำความเข้าใจค่าปรับกรณี "การใช้ข้อมูลภายใน" ตามมาตรา 42 แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ เป็นความผิดลักษณะใด และกำหนดค่าปรับเท่าใด รู้ได้ในแผ่นเดียว