Single Form ตัวช่วยผู้ลงทุนในยุคดิจิทัล

20 เมษายน 2564
อ่าน 1 นาที
เคยมั้ย? จะเปิดบัญชีต้องกรอกข้อมูลซ้ำๆ ฟอร์มแต่ละที่ก็แตกต่างกัน ต้องใช้เวลานานในการเปิดบัญชี
Single Form ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้

Single Form คือ แบบฟอร์มมาตรฐาน สำหรับเปิดบัญชีลงทุนในผลิตภัณฑ์ตลาดทุนทุกประเภท ในฟอร์มเดียว กรอกข้อมูลครั้งเดียว เมื่อเปิดบัญชีกับผู้ให้บริการรายใหม่ ไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำอีก ช่วยให้ผู้ลงทุนสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

Single Form จะเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ก.ค. 64​ เป็นต้นไป