Fund Fact Sheet รูปแบบใหม่ ง่ายต่อผู้ลงทุน

26 กรกฎาคม 2565
อ่าน 2 นาที

​​​หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม หรือ Fund Fact Sheet รูปแบบใหม่ ตัวช่วยทำให้เข้าใจกองทุนรวมได้ง่ายขึ้น ใน 4 จุดเด่น มีอะไรบ้างไปดูกันเลย