ชวนสังเกต..ข้อมูลใน Fund Fact Sheet รูปแบบใหม่

26 กรกฎาคม 2565
อ่าน 4 นาที

​​ชวนสังเกต.. ข้อมูลกองทุนรวมฉบับอัปเดตในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet) รูปแบบใหม่ ชี้จุดที่ควรพิจารณาใน Fund Fact Sheet เพื่อให้เข้าใจกองทุนรวมทั้งลักษณะ ความเสี่ยง และเงื่อนไข ก่อนลงทุน