ความผิด และ อัตราโทษ ตาม พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ

06 กันยายน 2565
อ่าน 4 นาที
การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (Business Conduct) กับ การกระทำอันไม่เป็นธรรม (Unfair Trading Practices) มีอัตราโทษต่างกันอย่างไร​