3 เรื่องต้องรู้.. ถ้าอยากลงทุนในโทเคนดิจิทัล

04 กรกฎาคม 2566
อ่าน 4 นาที
เรื่องต้องรู้.. ถ้าอยากลงทุนในโทเคนดิจิทัล

  1. รู้จักว่าโทเคนดิจิทัลที่จะลงทุนคืออะไร และจะได้รับสิทธิอะไรจากโทเคนนั้น
  2. รู้จักกระบวนการระดมทุนด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อสาธารณชน (Initial Coin Offering: ICO) และรู้ว่าใครเป็นใครในกระบวนการ ICO นี้
  3. รู้ข้อมูลที่ต้องศึกษาก่อนลงทุน การที่เราจะถือโทเคนฯ สักตัวหนึ่ง เราควรที่จะต้องศึกษาถึงรายละเอียดเกี่ยวกับโทเคนฯ นั้นว่ารายละเอียดของโครงการ ผู้พัฒนาโครงการเป็นใคร ทำความเข้าใจในโทเคนฯ ที่ต้องการลงทุน รวมถึงวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเติบโตของโครงการหรือธุรกิจนั้น ๆ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนลงทุน
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเติมได้ที่ คริปโทศาสตร์ รู้ได้ในคลิกเดียว