อยากซื้อหุ้นกู้ ต้องรู้อะไร

30 มกราคม 2566
อ่าน 4 นาที4 อย่างจำขึ้นใจ "อยากซื้อหุ้นกู้ ต้องรู้อะไร"

หุ้นกู้ หรือ ตราสารหนี้ เป็นสิ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้าง และคนจำนวนไม่น้อยที่อาจจะเข้าใจว่าการลงทุนในหุ้นกู้นั้นไม่มีความเสี่ยงหรือเสี่ยงต่ำมาก ๆ ซึ่งข้อเท็จจริงแล้วเป็นอย่างที่หลายคนเข้าใจหรือไม่

ขอแนะนำ 4 ขั้นตอนจำขึ้นใจ เพื่อให้เพื่อน ๆ ผู้ลงทุนทุกท่านที่กำลังสนใจที่จะลงทุนในตราสารหนี้ หรือหุ้นกู้ได้เตรียมพร้อมเป็นเช็กลิสต์และได้ทบทวนตัวเองก่อนจะเริ่มตัดสินใจซื้อหุ้นกู้ของบริษัทใด ๆ ก็ตาม

1. ตั้งเป้าหมายชัด รู้จักปรึกษาคนขาย 
ถามตัวเองว่า เงินก้อนนี้ ลงทุนเพื่ออะไร นานแค่ไหน รับความเสี่ยงได้ระดับใด จากนั้นสามารถขอคำแนะนำจากผู้แนะนำการลงทุน (IC) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ที่สำคัญก่อนลงทุนต้องแน่ใจว่าหุ้นกู้นั้นตอบโจทย์กับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ 

2. เข้าใจว่า "หุ้นกู้ที่ดี" เป็นอย่างไร
อันดับความน่าเชื่อถือ "Credit Rating) เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบอกความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับเงินต้นคืน เช่น AAA AA BB แต่ก็ไม่ควรละเลยการพิจารณาลักษณะธุรกิจ ความเสี่ยง แนวโน้มผลประกอบการของบริษัท และปัจจัยจากภายนอกที่จะมากระทบบริษัทด้วย

3. ไม่ลงทุนแค่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง 
แม้ว่า Credit Rating หรือผลประกอบการในปัจจุบันจะดีแค่ไหน ก็ไม่ได้เป็นการการันตีว่าบริษัทนั้นจะไม่มีปัญหาในอนาคต เราจึงต้องกระจายการลงทุนไปยังหุ้นกู้ของบริษัทอื่น หรือประเภทธุรกิจอื่นด้วย ในสัดส่วนที่เหมาะสม และจะดียิ่งขึ้น หากเรากระจายไปยังสินทรัพย์ประเภทอื่นด้วยเพราะหากเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันจะได้ไม่กระทบเงินลงทุนทั้งหมด 

4. หมั่นตรวจสอบสุขภาพบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
ซื้อหุ้นกู้ไปแล้วอย่าวางใจ หมั่นติดตามตรวจสอบ ดูผลการดำเนินงาน งบการเงิน การเปลี่ยนแปลงของ Credit Rating รวมถึงติดตามข่าวสารที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทที่เราซื้อหุ้นกู้ไว้ 
การลงทุนที่ดีต้องลงทุนอย่างมีความสุข ไม่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลมากนัก ถึงจะเกิดความเสียหายก็ไม่กระทบกับการดำเนินชีวิตหลักของเรา

สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ได้ที่