#infog ข้อควรรู้เมื่อจะเข้าสู่ GameFi

13 ธันวาคม 2564
อ่าน 4 นาที

​​


​GameFi เป็นการนำแนวคิดของ Decentralized Finance (DeFi) บริการทางการเงินแบบกระจายศูนย์บนบล็อกเชน มาผสมผสานกับการเล่นเกม เรียกว่า ได้สนุกจากการเล่นเกม ได้รางวัลเป็นเหรียญหรือโทเคน ในรูปแบบ Play-to-earn และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากเหรียญนั้นจากการนำไปซื้อขายในตลาดรอง ซึ่งมีเหรียญที่เกี่ยวข้องหลากหลายประเภท เช่น NFT (Non-Fungible Token), Reward Token, Governance Token เป็นต้น 

เมื่อการเล่นเกมพ่วงมากับสินทรัพย์ดิจิทัล จึงควรทำความเข้าใจให้รอบด้าน ดังนี้
1. “ประเมิน” ความพร้อมตัวเองก่อน พร้อมหรือไม่ ทั้งในเรื่องเงิน เวลา และทักษะเล่นเกม
2. “คิด” ก่อนจ่าย “เงินจริง" ควรศึกษาทั้งเกมและเหรียญแต่ละแบบให้เข้าใจลักษณะเฉพาะและความเสี่ยง
3. “พิจารณา” ความน่าเชื่อถือของเกมและผู้พัฒนาเกม
4. “ดูแล” ความปลอดภัยของเหรียญและวอลเล็ต (wallet) สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงศึกษาวิธีโอนสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อป้องกันการโจรกรรม

.. รู้หรือไม่ .. แม้ว่าศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing rule) โดยพิจารณาว่า สินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวต้องถูกกฎหมาย และไม่เป็นโครงการที่อาจเป็นการหลอกลวง (scam) รวมถึงเป็นโทเคนดิจิทัลที่มีความคืบหน้าหรือโอกาสสำเร็จของโครงการในระดับหนึ่ง แต่โครงการเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ผู้ซื้อขายควรศึกษารายละเอียดโครงการ และติดตามความคืบหน้าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องด้วย 

ทั้งนี้ หากมีผู้ชักชวนให้ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Check First ดาวน์โหลดที่นี่ https://onelink.to/dabf92​ หรือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลได้ที่เว็บไซต์ www.smarttoinvest.com ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเบาะแสสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. โทร 1207