รู้จัก Liquidity Management Tools (LMTs)
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องกองทุนรวม

18 มีนาคม 2565
อ่าน 4 นาที


เพื่อน ๆ เคยคิดไหมครับว่า ถ้าหากวันใดวันหนึ่งตลาดทุนเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจนทำให้ตลาดทุนเกิดความผันผวนของราคา และปริมาณการซื้อขายจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญ เช่น อยากซื้อแต่ก็ต้องซื้อในราคาที่แพงมาก หรืออยากขายก็ไม่มีคนมารอซื้อจนต้องขายราคาที่ต่ำจนแทบจะทำใจไม่ไหว 

ปัจจุบันทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนได้มีเครื่องมือที่คอยมาช่วยบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ของกองทุนรวม หรือที่เรียกว่า Liquidity Management Tools (LMTs) ซึ่งจะมาช่วยทำให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และส่งผลดีต่อผู้ถือหน่วยโดยภาพรวมครับ

เครื่องมือที่ว่านั้นมีอะไรบ้าง แต่ละเครื่องมือมีลักษณะการใช้งานอย่างไร มาดูกันผ่านภาพ infograhpic นี้เลย