ลงทุนในหุ้นกู้ต้องดูอะไร ?

01 พฤศจิกายน 2562
อ่าน 2 นาที
หุ้นกู้เป็นการลงทุนทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ แม้จะได้รับผลตอบแทนที่ไม่สูงเท่าการลงทุนในหุ้นแต่ก็ได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ การลงทุนในหุ้นกู้ ก็เหมือนกับเราเป็นเจ้าหนี้ปล่อยกู้ โดยมีบริษัทเป็นลูกหนี้ของเรา แต่ยังมีหลายเรื่องที่เราต้องดูก่อนลงทุนในหุ้นกู้ เพื่อให้การลงทุนนั้นตรงตามวัตถุประสงค์ของเรามากที่สุด 
แล้วถ้าจะลงทุนในหุ้นกู้ต้องดูอะไรบ้าง?..ไปดูในรูปได้เลยข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญที่สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ โดยสามารถดูได้ในหนังสือชี้ชวน ซึ่งหาดูได้จาก website ของ ก.ล.ต.: คลิกเลย​


อ่านเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง