#บทความ นานา "เหรียญดิจิทัล" ใน GameFi

01 ตุลาคม 2564
อ่าน 4 นาที

​​

GameFi เป็นการนำแนวคิดของ Decentralized Finance (DeFi) บริการทางการเงินแบบกระจายศูนย์บนบล็อกเชน มาผสมผสานกับการเล่นเกม เรียกว่า ได้สนุกจากการเล่นเกม ได้รางวัลเป็นเหรียญหรือโทเคน ในรูปแบบ Play-to-earn และมีโอกาสได้ผลตอบแทนจากเหรียญนั้นจากการนำไปซื้อขายในตลาดรอง

เกมในรูปแบบ GameFi จะมีเหรียญดิจิทัลเกี่ยวข้องหลายประเภทอยู่พอสมควร ตัวอย่างเช่น 

1. NFT (Non-Fungible Token) - ใช้แทนตัวละคร (character) หรืออุปกรณ์ในเกม (item) ที่มีลักษณะเฉพาะ มีคุณสมบัติและความสามารถแตกต่างกันไป สามารถนำมาซื้อขายกันได้ใน marketplace

2. Reward Token - โทเคนที่อาจได้รับเป็นรางวัลเมื่อทำภารกิจสำเร็จ โดยโทเคนนี้จะนำไปใช้ในเกม เช่น ซื้อ item หรืออาจนำไปซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่รองรับ

3. Governance Token - บางเกมอาจเปิดให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมพัฒนาหรือกำหนดทิศทางของเกม ผ่านการออก governance token ที่ให้สิทธิผู้ถือ vote feature ต่าง ๆ ของเกม รวมทั้งอาจนำไป stake เพื่อรับผลตอบแทน
อีกด้วย

ข้อควรรู้เมื่อจะเข้าสู่ GameFi

แทบจะเป็นความฝันของใครหลายคนที่ได้เล่นเกมและได้เงินด้วย แต่! เมื่อเกมพ่วงกับสินทรัพย์ดิจิทัล ก็ควรทำความเข้าใจปัจจัย ทั้งด้านเทคนิคและความเสี่ยงให้รอบด้าน ดังนี้

1. “ประเมิน” ความพร้อมตัวเองก่อน พร้อมหรือไม่ ทั้งในเรื่องเงิน เวลา และทักษะเล่นเกม 

2. “คิด” ก่อนจ่าย “เงินจริง" ควรศึกษาเกม วิธีเล่น กฎกติกา และเงื่อนไข รวมทั้งรู้จักลักษณะและความเสี่ยงของเหรียญแต่ละแบบว่ามีสิทธิและใช้ประโยชน์อย่างไร ก่อนตัดสินใจจ่ายเงินจริง

3. “ดูแล” ความปลอดภัย ของเหรียญ และวอลเล็ต (wallet) เก็บสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อป้องกันการโจรกรรม และศึกษาวิธีโอนสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้งการใช้วอลเล็ตที่ปลอดภัย เพราะธุรกรรมใน GameFi ต้องใช้สินทรัพย์ดิจิทัล #โอนผิดชีวิตเปลี่ยน 

สุดท้ายนี้ หากไม่ใช่สายเกม แต่อยากซื้อขายเหรียญเกี่ยวกับเกม ก็ต้องศึกษาทำความเข้าใจลักษณะเฉพาะของแต่ละเหรียญว่าให้สิทธิอะไร มีความเสี่ยงอย่างไร ก่อนตัดสินใจซื้อขาย  ทั้งนี้ หากมีผู้ชักชวนให้ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Check First ดาวน์โหลดที่นี่ https://onelink.to/dabf92 หรือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ได้ที่เว็บไซต์ www.smarttoinvest.com และสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. โทร 1207​