SEC Check First แอปที่ผู้ลงทุนควรมี

24 กุมภาพันธ์ 2563
อ่าน 2 นาที


​เช็คก่อนเชื่อ ไม่ตกเป็นเหยื่อกลโกงการลงทุน
 
สร้างภูมิคุ้มกันง่าย ๆ ด้วยตัวเอง โดยตรวจสอบทุกครั้งเมื่อมีผู้ชักชวนให้ลงทุน
 
ดาวน์โหลด Application: SEC Check First บน App Store หรือ Play Store หรือจากลิงก์นี้ https://onelink.to/dabf92
 
ตรวจสอบผู้ได้/ไม่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ให้เสนอขาย ชักชวนให้ลงทุน หรือให้คำปรึกษาการลงทุน และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทันที
 
#เช็คก่อนเชื่อ

 

​​​