ทางเลือกการระดมทุนสำหรับ SME / Startup

31 พฤษภาคม 2567
อ่าน 2 นาที
​สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ตระหนักถึงศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ในฐานะ ฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ปัจจุบันสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกและปรับปรุงข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs และ Startups มีทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มากขึ้น ด้วยการออกผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในตลาดทุน อันเป็นการปลดล็อคข้อจำกัดเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ รวมถึงพัฒนาศักยภาพให้มีความแข็งแกร่งเพื่อรองรับการขยายขนาดของกิจการที่จะเติบโตไปในอนาคตผู้ประกอบการที่มองหาทางเลือกในการระดมทุนผ่านตลาดทุน สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สตาร์ททูโกรว์ดอทคอม ตามลิงก์นี้ https://starttogrow.sec.or.th/​