เคล็ดลับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

03 ตุลาคม 2562
อ่าน 3 นาที


  • ​​​สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสินค้าที่ไม่มีมูลค่าในตัวเอง แต่มีมูลค่าขึ้นอยู่กับสินทรัพย์/ตัวแปรอ้างอิงอื่น
  • สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีอายุจำกัด เมื่อสัญญาหมดอายุ มูลค่าของสัญญาก็จะหมดไป
  • การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการซื้อขายข้อตกลงหรือสิทธิที่จะซื้อขายสินค้าอ้างอิงในอนาคต ไม่ใช่การซื้อขายตัวสินค้าอ้างอิง
  • แม้ว่าจำนวนเงินประกันขั้นต้นที่ผู้ซื้อและผู้ขายต้องวางไว้ก่อนทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะไม่สูงนัก แต่หากเกิดผลขาดทุนจนทำให้เงินประกันลดลง อาจถูกเรียกให้วางเงินประกันเพิ่มได้
  • การทำสัญญาฟิวเจอร์สเพื่อป้องกันความเสี่ยงเป็นการล็อคราคาที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงไว้ล่วงหน้า
  • การซื้อออปชั่นเป็นการป้องกันความเสี่ยงในลักษณะการประกันภัย โดยการจ่ายค่าพรีเมียมเปรียบ ได้กับการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย เพื่อแลกกับสิทธิในการได้รับความคุ้มครองในกรณีเกิดความผันผวนของราคา

ฝากไว้ว่า ผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องมีความเข้าใจในตัวสินค้าและกระบวนการซื้อขายอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นระดับความเสี่ยงของตัวสินค้าที่ต้องดูว่ารับได้หรือไม่ มีข้อผูกพันเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายรวมทั้งการวางเงินประกันอย่างไร หากคาดการณ์ทิศทางตลาดไม่ถูกต้องควรทำอย่างไร เป็นต้น และอย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและพอร์ตการลงทุนของตนเองอย่างใกล้ชิดด้วยเพื่อความไม่ประมาท

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง