เสียภาษีแบบ Final Tax

02 ตุลาคม 2562
อ่าน 3 นาที

​​


 

เลือกเสียภาษีสุดท้าย หรือ รวมคำนวณปลายปี

รายได้พิเศษอื่น ๆ ที่ได้รับระหว่างปี ซึ่งไม่ใช่รายได้ประจำหรือเงินเดือนตามปกติ ที่กรมสรรพากรเปิดโอกาสให้เสียภาษีได้ทันที หรือ Final Tax อัตราภาษีตามประเภทรายได้นั้น การเลือกว่าจะนำรายได้พิเศษระหว่างปี ไปรวมเสียภาษีปลายปี หรือ จ่ายภาษีแบบ Final Tax ทางใดดีกว่ากัน ไม่มีสูตรตายตัว

คำแนะนำเร็ว ๆ ให้ดูจากอัตราภาษีเงินได้ของตัวเอง และอัตราภาษีเงินได้พิเศษ แบบไหนอัตราภาษีต่ำกว่าให้เสียภาษีแบบนั้น 

ตัวอย่างที่เห็นบ่อยครั้ง คือ รายได้พิเศษจากดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งรายได้ดอกเบี้ยต้องเสียภาษี 15% หากปัจจุบันมีฐานภาษีอยู่ที่ 10% เมื่อนำรายได้ดอกเบี้ยมาคำนวณแล้วไม่ทำให้ฐานภาษีขยับ การรวมคำนวณปลายปีจะคุ้มกว่า 

ตรงกันข้ามหากมีฐานภาษีอยู่ที่ 20% อยู่แล้ว เมื่อมีรายได้ดอกเบี้ยเข้ามาระหว่างปี ควรเลือกเสียภาษี แบบ Final Tax  15% น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

ดังนั้น หากมีรายได้พิเศษเข้ามาระหว่างปี ต้องให้ความสำคัญและพิจารณาให้รอบคอบ หากต้องการลดความยุ่งยาก กลัวลืม หรือเป็นประหยัดภาษีกว่า ก็สามารถเลือกเสียภาษีแบบ Final Tax ได้เลย​

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง