เสียภาษี/ขอคืนภาษี

02 ตุลาคม 2562
อ่าน 3 นาที


ผู้ที่จ่ายรายได้ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือผู้ว่าจ้าง จะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้บ้างแล้ว เพื่อลดภาระการเสียภาษีรวมกันทีเดียว การยื่นแบบภาษีเงินได้ประจำปี ผู้มีเงินได้นำส่วนที่หัก ณ ที่จ่ายไว้ไปคำนวณ เพื่อดูว่ายังต้องจ่ายเพิ่มอีกเท่าไหร่ หรือหากหักไว้มากกว่าภาษีที่ต้องจ่าย ก็สามารถขอคืนภาษีส่วนที่จ่ายเกินไปได้

หากต้องเสียภาษีเพิ่ม สามารถดำเนินการด้วยตัวเอง ที่สำนักงานกรมสรรพากรทุกสาขา เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ​ (ยื่นแบบออนไลน์) ธนาคาร และที่ทำการไปรษณีย์ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคมของทุกปี

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง