คำนวณภาษี

02 ตุลาคม 2562
อ่าน 3 นาที


เมื่อหารายได้สุทธิจากภาค 1 ได้แล้ว ก็นำมาคูณอัตราภาษี ซึ่งเป็นอัตราขั้นบันได ผู้มีรายได้สูงจะต้องเสียภาษีในอัตราสูงขึ้นตามสูตร รายได้สุทธิ x อัตราภาษีแบบขั้นบันได = ภาษีที่ต้องเสีย​

 

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง