ทิปส์บริหารภาษี

02 ตุลาคม 2562
อ่าน 3 นาที

​​


 
หากมีรายได้หลายทางจนต้องเสียภาษีสูงมาก ใช้วิธีบริหารภาษีด้วยการกระจายรายได้ เช่น ให้ลูกเป็นผู้รับค่าเช่า 
  • ใกล้ถึงสิ้นปีแล้วคำนวณพบว่า เสียภาษีเยอะแล้ว ลองต่อรองผู้ว่าจ้างโอนเงินรายได้ให้ปีถัดไปแทน
  • ศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับค่าลดหย่อนต่าง ๆ และใช้สิทธิเต็มที่
  • ยื่นแบบออนไลน์สะดวกและประหยัดเวลาได้มาก จากระบบช่วยคำนวณภาษีอัตโนมัติ ให้อย่างละเอียด
  • จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับภาษีให้รอบคอบ เพราะกรมสรรพากรจะขอเอกสารเพื่อตรวจสอบข้อมูล ตามกฎหมายสามารถขอตรวจสอบย้อนหลังได้ถึง 10 ปี

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง