ลงทุนตามช่วงชีวิต

02 ตุลาคม 2562
อ่าน 3 นาที

​​​​​ชีวิตในแต่ละช่วงของคนเรา มีความจำเป็นทางการเงินที่แตกต่างกัน ไม่เพียงแตกต่างไปตามวัย แต่ยังมีช่วงเวลาสำคัญของชีวิตที่ต้องใช้เงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ยกตัวอย่างง่ายๆ ธรรมชาติของชีวิต เกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็ล้วน
ใช้เงินทั้งสิ้น การออมและการลงทุน เพื่ออนาคตและเป้าหมายชีวิต จึงต้องวางแผนล่วงหน้าว่าเป็นการออมสั้น ออมยาว และให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง