SEC News

ข่าวสารจาก ก.ล.ต.

หมายถึง ข่าวเตือนภัยเกี่ยวกับการลงทุน
จัดเรียงตาม
หัวข้อข่าว
วันที่
ก.ล.ต. รับฟังความคิดเห็นกำกับดูแลธุรกิจ Privacy Coin
23/11/2564
กล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหาร IFEC ต่อ บก.ปอศ. กรณีทุจริตยักยอกเงิน
19/11/2564
ก.ล.ต. กำหนดวันหยุดทำการปี 2565 เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
15/11/2564
ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษอดีตกรรมการและผู้บริหาร IFEC ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
12/11/2564
เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงทุนในกองทุนรวมภายใต้ บลจ. เดียวกัน
19/10/2564
เตือนประชาชนระมัดระวังการใช้บริการผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต
15/10/2564
ลงโทษทางแพ่ง 3 ราย กรณีแพร่ข้อความที่อาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดเกี่ยวกับ JCKH และ RPC
08/10/2564
ลงโทษอดีตผู้แนะนำการลงทุน 10 ปี กระทำมิชอบต่อทรัพย์สินผู้ลงทุน
28/09/2564
<< < 1 2 3 4 5 6 7  ... > >> 

​​​