สิทธิของผู้ลงทุน

02 ตุลาคม 2562
อ่าน 3 นาที

​​เมื่อผู้ลงทุนได้ลงทุนในบริษัท รวมทั้งใช้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทและธุรกิจเหล่านั้นถูกกำหนดโดยกฎหมายที่จะต้องให้สิทธิแก่ผู้ลงทุนและผู้ใช้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนและผู้ใช้บริการได้รับความเป็นธรรม ไม่ถูกหลอก หรือถูกเอาเปรียบ สิทธิเหล่านี้ช่วยลดการสูญเสีย ขจัดการปฏิบัติที่ไม่ถูกกฎหมายและขาดจริยธรรมของบริษัทและผู้ให้บริการ หากผู้ลงทุนเข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้สิทธิของตน เชื่อมั่นว่าจะสามารถตัดสินใจในการเลือกลงทุนและใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น​

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง