สิทธิผู้ลงทุนควรทราบหากเกิดความเสียหาย

02 ตุลาคม 2562
อ่าน 3 นาที

​​​​

ก.ล.ต. มีช่องทางให้ประชาชนผู้ที่เดือดร้อนจากภัยมิจฉาชีพด้านการลงทุน สามารถร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับทางเลือกการลงทุนได้
 
1. ช่องทางร้องเรียน

หากรู้สึกว่าไม่ได้รับการบริการที่ดีจากตัวแทนการลงทุน (มาร์เก็ตติ้ง) ถูกฉ้อโกง หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม เบื้องต้นสามารถร้องเรียนกับหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของโบรกเกอร์ หรือฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติการ (compliance unit) ผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนได้หลายทาง...

  • วาจา (ทางโทรศัพท์ ร้องเรียนด้วยตนเอง)

  • ​เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร (ส่งอีเมล์ หรือจดหมายร้องเรียนไปยังโบรกเกอร์ หรือ บลจ.) โดยให้ข้อมูลที่ครบถ้วนชัดเจน เช่น ชื่อผู้กระทำผิด ลักษณะความผิด มูลค่าความเสียหาย หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

แต่หากยังไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือการดูแลที่เพียงพอจากโบรกเกอร์ สามารถร้องเรียนผ่าน SEC Help Center หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของ ก.ล.ต. ได้ทั้งทางโทรศัพท์ 1207 และอีเมล์ complain@sec.or.th เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมตามสิทธิที่มีอยู่ได้


2. ช่องทางแจ้งเบาะแส​

หากพบเบาะแสหรือสงสัยว่ามีผู้ประกอบการที่เข้าข่ายไม่มีใบอนุญาต พบเห็นพฤติกรรมของพนักงานและผู้บริหารของ ก.ล.ต. หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ สามารถแจ้งเบาะแสผ่าน SEC Help Center หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของ ก.ล.ต. ลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางดังนี้

  • o@sec.or.th
  • สามารถส่งถึง เลขาธิการ โดยตรง ที่สำนักงาน ก.ล.ต. โทรศัพท์ 0-2033-9911 โทรสาร 0-2263-6508 หรืออีเมล ruenvadee@sec.or.th
​​
3. ช่องทางสอบถามข้อสงสัย

หากเป็นการให้บริการที่อาจเข้าข่ายหลอกลวง หรือฉ้อโกงในลักษณะของแชร์ลูกโซ่ หรือเงินกู้ยืมนอกระบบ คุณสามารถติดต่อหรือแจ้งไปที่สายด่วนการเงินนอกระบบ กระทรวงการคลัง โทร. 1359 หรือหากคุณมีข้อสงสัยในการให้บริการ สามารถติดต่อหรือสอบถามมายัง ก.ล.ต. ได้ที่ โทร 1207 หรือ info@sec.or.th

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้รวบรวมรายชื่อของบริษัทหรือบุคคลที่มีประชาชนแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ที่สอบทานแล้ว เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูล และใช้ความระมัดระวังก่อนตัดสินใจใช้บริการลงทุนใดๆ โดยสามารถดูได้ที่ www.sec.or.th​ ในหัวข้อ Investor Alert ซึ่งบางกรณีชื่อที่มีความใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกัน อาจเป็นบุคคลเดียวกัน หรือมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ก็ได้

ขณะเดียวกัน สามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคล บริษัท ที่อยู่ภายใต้การกำกับของ ก.ล.ต. ผ่านแอปพลิเคชั่น
SEC Check First ดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Play Store

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง