รู้ทันกลโกง

02 ตุลาคม 2562
อ่าน 3 นาที

เนื่องจากการลงทุนเกี่ยวข้องกับเงินทองโดยตรง จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ย่อมจะมีมิจฉาชีพผู้ไม่หวังดีคอยหาช่องว่างของกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎระเบียบ เพื่อคดโกง เอารัดเอาเปรียบ หรือหลอกล่อเอาเงินจากผู้ไม่รู้ไปอย่างง่ายดาย เช่น การชวนไปลงทุนแบบหลอก ๆ การปั่นหุ้นสร้างราคา การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ฯลฯ ถ้าทุกคนมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันรูปแบบกลโกงในโลกแห่งการลงทุน มิจฉาชีพเหล่านี้จะไม่สามารถหลอกลวงได้ ความรู้จึงเป็นสิ่งป้องกันภัยจากกลโกง


ปัจจุบันมีประชาชนจำนวนมากที่ได้รับการชักชวนให้ลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งมีช่องทางสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่หลากหลายและเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไปมากขึ้น เช่น เว็บไซต์ หรือโซเชียลมีเดีย ซึ่งพบว่า มีผู้ประกอบการหลายแห่งไม่ได้รับการกำกับดูแลโดย ก.ล.ต. จึงควรใช้ความระมัดระวังในการลงทุน และควรตรวจสอบรายชื่อก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยทุกครั้ง​


คลิกสู่คลังความรู้กลโกง >  SCAM Center รู้ทันภัยกลโกง


อ่านเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง