29/11/2565  อ่าน 2 นาที

รับฟังความเห็นเกณฑ์จัดสรรวงเงินธุรกรรมเงินตราต่างประเทศในธุรกิจผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล

24/11/2565  อ่าน 2 นาที

รับฟังความเห็นปรับปรุงการกำหนดลักษณะตั๋วเงินที่เข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์

17/11/2565  อ่าน 2 นาที

ออกเกณฑ์รองรับการประกอบธุรกิจผ่านระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภายใต้โครงการ Sandbox

10/11/2565  อ่าน 2 นาที

รับฟังความเห็นปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านเงินทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

07/11/2565  อ่าน 2 นาที

ความคืบหน้าโครงการ Regulatory Guillotine ณ สิ้น ก.ย. 65

03/11/2565  อ่าน 2 นาที

ปรับปรุงเกณฑ์เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยระบบ IT ของผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแล

03/11/2565  อ่าน 2 นาที

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์การจัดทำและจัดส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า

21/10/2565  อ่าน 2 นาที

รับฟังความเห็นปรับปรุงเกณฑ์เปิดเผยและรายงานข้อมูลนโยบายการลงทุนของ PVD
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 

​​

​​