28/03/2567  อ่าน 2 นาที

รับฟังความเห็นปรับปรุงเกณฑ์เสนอขายโทเคนดิจิทัลเกี่ยวกับความยั่งยืน

06/03/2567  อ่าน 2 นาที

รับฟังความเห็นเกณฑ์ดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

23/02/2567  อ่าน 3 นาที

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเสนอ รมว. คลัง พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต Zipmex

08/02/2567  อ่าน 2 นาที

กล่าวโทษอดีตซีอีโอ Zipmex ต่อ บก.ปอศ. กรณีแสดงข้อความอันเป็นเท็จ

02/02/2567  อ่าน 2 นาที

ก.ล.ต. สั่งการให้ Zipmex ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราว

23/01/2567  อ่าน 2 นาที

รับฟังความเห็นปรับปรุงเกณฑ์ด้าน ICO governance

18/01/2567  อ่าน 2 นาที

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านการโฆษณาสินทรัพย์ดิจิทัล

18/01/2567  อ่าน 2 นาที

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล
<< < 1 2 3 4 5 6 7  ... > >> 

​​

​​