29/11/2565  อ่าน 2 นาที

รับฟังความเห็นเกณฑ์จัดสรรวงเงินธุรกรรมเงินตราต่างประเทศในธุรกิจผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล

14/11/2565  อ่าน 2 นาที

ให้ Zipmex รายงานสรุปการดำเนินการตามคำสั่งศาลสิงคโปร์

11/11/2565  อ่าน 2 นาที

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติขยายเวลาให้ Bitkub แก้ไขมาตรฐานเหรียญ KUB

10/11/2565  อ่าน 2 นาที

รับฟังความเห็นปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านเงินทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

09/11/2565  อ่าน 2 นาที

เตือนประชาชนระมัดระวังลงทุนใน “เหมืองขุดคริปโทเคอร์เรนซี”

28/10/2565  อ่าน 2 นาที

เลขาธิการ ก.ล.ต. นำเสนอความเห็นพัฒนาการสินทรัพย์ดิจิทัล ในงาน FII ครั้งที่ 6

14/10/2565  อ่าน 2 นาที

CoinEx ยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาต

06/10/2565  อ่าน 2 นาที

สั่ง Bitkub แก้ไขระบบ adminTransfer ของเหรียญ KUB ที่อาจทำให้ประชาชนเสียหาย
<< < 1 2 3 4 5 6 7  ... > >> 

​​

​​