“กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” เรื่องที่ลูกจ้างต้องรู้

07 พฤษภาคม 2564
อ่าน 2 นาทีถ้าถูกเลิกจ้างหรือออกจากงาน มีทางเลือกจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนี้ 

1. ถอนเงินออกจากกองทุน - จะต้องถูกหักภาษี และจะเป็นการหยุดแผนการออมเพื่อเกษียณ

2. ขอคงเงินไว้ที่กองทุนเดิมก่อน - เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง โดยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมปีละ 500 บาท

3. ย้ายไปกองทุน RMF for PVD - จะนับอายุการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อเนื่อง และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเดิม

4. ย้ายไปกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานใหม่ - หากบริษัทใหม่มีกองทุนนี้อยู่ สามารถโอนย้ายเงินในกองทุนเดิมของเราจากที่ทำงานเก่าเข้าไปได้เลย

     _______________________

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บทความ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” เรื่องที่ลูกจ้างต้องรู้​​