กองทุนรวมสำหรับคนชอบหุ้น

03 ตุลาคม 2562
อ่าน 3 นาที

​​​​​​​


หากผู้ลงทุนสนใจลงทุนในหุ้นแต่ยังไม่มีความชำนาญหรือไม่มีเวลาติดตามข่าวสารข้อมูล ก็สามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นได้ซึ่งมีอยู่หลากหลายประเภท ทั้งกองทุนรวมหุ้น กองทุนรวมหุ้นระยะยาว กองทุนรวมดัชนีหุ้น กองทุนรวม ETF หุ้น ​​

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง