กองทุนรวมมีความเสี่ยงอะไรบ้าง

03 ตุลาคม 2562
อ่าน  5นาที
​​​​​​​​แม้ว่าการลงทุนผ่านกองทุนรวมจะมีผู้เชี่ยวชาญมาบริหารจัดการลงทุนให้ แต่กองทุนรวมก็ยังมีความเสี่ยงที่ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งจะเสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อยก็จะแตกต่างกันไปตามนโยบายของแต่ละกองทุนรวม ยิ่งการลงทุนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็ย่อมมีความเสี่ยงสูง เช่น กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นซึ่งมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง ย่อมมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ หรือ กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน ก็ย่อมมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ดังนั้น สิ่งที่ผู้ลงทุนควรทำ คือ เข้าใจความเสี่ยงต่างๆ เหล่านั้นและพิจารณาว่ารับได้มากน้อยเพียงใด เราลองมาดูกันว่าความเสี่ยงที่ว่านั้นมีอะไรบ้าง

 
ความเสี่ยงทั่วไปของกองทุนรวม

ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดโดยรวม 

อ่านเพิ่มเติม
ความเสี่ยงหลักๆ ของกองทุนรวมแต่​ละประเภท

กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมหุ้น กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

อ่านเพิ่​มเติม
กองทุนรวมตามความเสี่ยงแต่ละระดับ

นโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันของแต่ละกองทุนรวมก็ทำให้เกิดความเสี่ยงมากน้อยแตกต่างกัน

อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง