ก.ล.ต. มอบของขวัญปีใหม่ 2566

22 ธันวาคม 2565
อ่าน 2 นาที
​ก.ล.ต. มอบของขวัญปีใหม่ 2566 กับ 2 โครงการใหญ่ 8 รายการย่อย 
เพื่อผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ลงทุน และประชาชน
 
  • โครงการสนับสนุนตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน ลดภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อความสุขที่มั่นคงของทุกภาคส่วน  
  • โครงการส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ลงทุน มีศักยภาพในการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี และมีภูมิคุ้มกัน ไม่ถูกหลอกลวง 
  • จัดให้ 2566 เป็นปีแห่งการรณรงค์ให้ความรู้ระวังภัยกลโกงการลงทุน ส่งเสริมความรู้ผ่านหลักสูตรออนไลน์ และงานเสวนา 
  • มอบเว็บแอปพลิเคชัน "SEC Fund Check" ค้นหาข้อมูลเปรียบเทียบกองทุนรวม เป็นกลาง ใช้งานง่าย