ก.ล.ต. ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

15 มกราคม 2567
อ่าน 2 นาที
​ก.ล.ต. ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 และรับมอบโล่รางวัลหน่วยงานเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์เด็กในความอุปการะให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

​นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รับมอบโล่รางวัลหน่วยงานเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์เด็กในความอุปการะให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จากนายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ในหมวด Financial Literacy “เงินออมต้องรู้” นำเสนอความรู้ผ่านสื่อในรูปแบบของคลิปวีดิโอและหนังสือนิทานที่เข้าใจง่าย ให้ความรู้และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญเรื่องการเก็บออมเงิน สอนวิธีการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ซึ่งเด็ก ๆ ที่ร่วมกิจกรรมภายในบูธของ ก.ล.ต. จะได้รับหนังสือนิทานชุดความรู้เกี่ยวกับการออมและการสร้างวินัยการเงินสำหรับเด็กและเยาวชน เอกสาร 1 ชุด ประกอบด้วย หนังสือนิทานพร้อมสมุดจด รวม 3 เล่ม ได้แก่ (1) หนังสือนิทาน “พ่อแม่สอนหนู รู้จักใช้เงิน” (2) หนังสือนิทาน “จดบัญชีรายรับ-รายจ่าย หนูทำได้ และ (3) สมุดจด “บัญชีรายรับ-รายจ่าย” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านการออมและสร้างวินัยทางการเงิน ปลูกฝังทักษะการจัดการเงินให้เป็นหนึ่งในทักษะชีวิตตั้งแต่วัยเยาว์ ซึ่งจะช่วยสร้างนิสัยรักการออมได้ต่อไปในวัยผู้ใหญ่ ณ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567