สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

03 ตุลาคม 2562
อ่าน 3 นาที

​​​​​​​

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นตราสารอนุพันธ์ประเภทหนึ่ง ซึ่งอ้างอิงกับสินทรัพย์อ้างอิงประเภทต่าง ๆ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ หรือดัชนีต่างๆ โดยมีเป้าหมาย

  • ให้ผู้ลงทุนใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง ด้วยการล็อคกำไร/ขาดทุนที่ี่อาจเกิดขึ้นกับสินทรัพย์อ้างอิง
  • เป็นอีกทางเลือกของการลงทุน นอกเหนือไปจากตราสารพื้นฐาน เช่น หุ้นสามัญ หุ้นกู้ ฯลฯ
  • ให้ข้อมูลที่สะท้อนความคาดหวังต่อราคาหลักทรัพย์ หรือดัชนีต่างๆในอนาคต เพื่อผู้ลงทุนและผู้ประกอบการสามารถวางแผนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ​

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง