ก.ล.ต. ย้ำ Exchange ดูแลลูกค้าให้เข้าใจความเสี่ยงสินทรัพย์ดิจิทัล

28 มกราคม 2564
อ่าน 1 นาที
ก.ล.ต. หารือ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาต แนะดูแลลูกค้าให้เข้าใจความเสี่ยงการลงทุน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเปราะบาง
 
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564​ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้จัดประชุมออนไลน์ร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) ที่ได้รับใบอนุญาต หารือความคาดหวังในการประกอบธุรกิจ  สื่อสารทำความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนมุมมองปัญหาอุปสรรค  เพื่อส่งเสริมให้มีการประกอบธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความพร้อมในการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานการประกอบธุรกิจ

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบธุรกิจให้ความสำคัญกับการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่มีการเปิดรับลูกค้ากลุ่มเยาวชน และกลุ่มผู้เปราะบาง ต้องมีกลไกที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนเข้าใจความเสี่ยงของการลงทุน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ลงทุนโดยรวมต่อไป