เตือนประชาชนและผู้ลงทุนระมัดระวังการใช้บริการผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาต

28 กันยายน 2566
อ่าน 2 นาที
​ก.ล.ต. เตือนประชาชนและผู้ลงทุนให้ระมัดระวังการใช้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจด้านหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจากต่างประเทศ เนื่องจากจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและยังมีความเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวงอีกด้วย พร้อมเตือนผู้จัดงานแสดงเทคโนโลยีทางการเงินอาจเข้าข่ายผู้สนับสนุนการกระทำความผิด

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องว่า พบผู้ประกอบธุรกิจด้านหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจากต่างประเทศเข้ามาชักชวนประชาชนให้ร่วมลงทุนหรือใช้บริการ โดยการออกบูธในงานแสดงเทคโนโลยีทางการเงิน ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 นั้น

ก.ล.ต. ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการกระทำดังกล่าวและเก็บหลักฐาน พร้อมประสานงานและขอความร่วมมือผู้จัดงานดังกล่าวให้ยับยั้งการออกบูธของผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาต และเตือนว่าหากไม่ให้ความร่วมมืออาจเข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดด้วย

พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ขอเตือนประชาชนและผู้ลงทุนให้ระมัดระวังการใช้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจากต่างประเทศ เนื่องจากจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และยังมีความเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวง (scam) อีกด้วย สำหรับผู้ที่ให้บริการซื้อขาย แลกเปลี่ยน รับฝาก โอน ถอนเงิน หรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย ต้องได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

ประชาชนและผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตได้ที่ www.sec.or.th หรือทางแอปพลิเคชัน “SEC Check First” และหากมีเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินการที่น่าสงสัย โปรดแจ้งที่ “ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.” โทร. 1207 หรือผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. เพื่อการตรวจสอบในเชิงลึก ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีการกระทำอันเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายภายใต้การกำกับของ ก.ล.ต. อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับ และหากเข้าข่ายการกระทำที่อาจผิดกฎหมายอื่น ก.ล.ต. มีกระบวนการในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป