กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

03 ตุลาคม 2562
อ่าน 3 นาที

​​​​​​​​​​​กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ หรือ foreign investment fund : FIF เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ต่า​งประเทศไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดย ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนต้องลงทุนในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ ก.ล.ต. โลก (IOSCO) หรือในประเทศที่มีตลาดหลักทรัพย์เป็นสมาชิกขององค์กรตลาดหลักทรัพย์โลก (WFE) เพื่อให้เชื่อใจได้ว่าตลาดหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนไปลงทุนนั้นจะได้รับการกำกับดูแลที่ดีในระดับมาตรฐานสากล 


อ่านเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง