กองทุนรวมแบบไหนใช่คุณ ตอน เสี่ยงสูงให้ใจเต้นแรง

23 กรกฎาคม 2563
อ่าน 4 นาที
​​​​มาถึง EP 4 ของเรื่องเด่นซีรีส์ดัง "กองทุนรวมแบบไหนใช่คุณ" โดยเนื้อหาใน EP นี้เหมาะกับคนที่ชอบเสี่่ยง หรือมีความสามารถยอมรับความเสี่ยงสูงได้

ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงสูงได้ หมายถึง ผู้ลงทุนที่เข้าใจความผันผวนของตลาดทุนเป็นอย่างดี ยอมรับการสูญเสียเงินต้นได้มาก เพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนสูงในระยะยาว ซึ่งกองทุนรวมประเภทใดที่มีระดับความเสี่ยงสูงบ้าง เลื่อนไปอ่านได้เลย 
6. กองทุนรวมหุ้น >> ความเสี่ยงระดับ 6

เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นมากกว่า 80% ของมูลค่ากองทุน ซึ่งสามารถลงทุนได้ทั้งในและต่างประเทศ หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่าระดับลงทุนได้/ไม่มีเรตติ้ง (non-investment grade/unrated) มากกว่า 80% ของมูลค่ากองทุน เหมาะกับผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนในระยะยาว เน้นว่า.. ระยะยาววว เพราะการลงทุนในหุ้นมีความผันผวนของราคาค่อนข้างสูง (ความเสี่ยงสูง) ที่อาจเกิดจากผลประกอบการของบริษัท สภาวะตลาด การถือไว้ในระยะยาวเพื่อรับมือกับความผันผวนของราคาระหว่างทาง โดยคาดหวังผลตอบแทนเฉลี่ยในระยะยาวที่ดีกว่านั่นเอง​

กองทุนรวมหุ้นมีทั้งที่จ่ายเงินปันผล และไม่จ่ายเงินปันผล ขึ้นอยู่กับนโยบายของกองทุนนั้น ๆ ที่กำหนดมาตั้งแต่ต้น ซึ่งสามารถดูได้ในหนังสือชี้ชวน  ทั้งนี้ กองทุนรวมที่จ่ายเงินปันผล ก็จะเหมาะกับคนที่ชอบผลตอบแทนแบบสม่ำเสมอ หรือต้องการเงินสด (cash flow) ระหว่างทาง แต่มูลค่าของกองทุนรวมอาจไม่สูงเท่ากองทุนรวมที่ไม่จ่ายเงินปันผล เพราะมีการจ่ายเงินบางส่วน​แล้วและมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินปันผลด้วย 

ส่วนกองทุนรวมที่ไม่จ่ายปันผล ดอกผลในกองทุนจะมีทั้งที่เกิดจากมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่กองทุนรวมไม่ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทำให้มูลค่าของกองทุนรวมประเภทนี้มากกว่าประเภทที่จ่ายเงินปันผล ซึ่งเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว นั่นเอง

 7. กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม >> ความเสี่ยงระดับ 7

เป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นที่เจาะจงอุตสาหกรรม เช่น เน้นกลุ่มพลังงาน หรือ กลุ่มโรงพยาบาล โดยลงทุนแบบเจาะจงมากกว่า  80 % ของมูลค่ากองทุน ความเสี่ยงก็จะเหมือนกับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น เพิ่มเติมคือ ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัวในอุตสาหกรรมที่กองทุนนั้นเน้นลงทุน หากอุตสาหกรรมนั้นดีก็ดีไป แต่หากอุตสาหกรรมนั้นเกิดวิกฤติ เช่น ในช่วงนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กองทุนที่เน้นลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น พวกสายการบิน โรงแรม ก็จะได้รับผลกระทบเต็ม ๆ การลงทุนในกองทุนประเภทนี้จึงจำเป็นต้องใช้ความเข้าใจในกลุ่มอุตสาหกรรมที่กองทุนนั้นลงทุนเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ ควรดู ระดับความเสี่ยง และเป้าหมายของตัวเราด้วยว่าเราเหมาะกับกองทุนรวมประเภทไหน สุดท้ายก่อนจะลงทุน ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อ​นตัดสินใจ โดยดูรายละเอียดของกองทุนนั้น ๆ ได้จากหนังสือชี้ชวน
       
เพราะการฝากเงินเพียงอย่างเดียว อาจไม่ตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงินอีกต่อไป

-----------------------------