กองทุนรวมแบบไหนใช่คุณ
ตอน..ขอเสี่ยงต่ำ

20 กรกฎาคม 2563
อ่าน 3 นาที
​​​ในช่วงที่ดอกเบี้ยขาลงยาวๆ แบบนี้ การออมในเงินฝาก อาจไม่ตอบโจทย์ชีวิตอีกต่อไปเพราะให้ผลตอบแทนที่น้อยเกินกว่าจะเอาชนะเงินเฟ้อได้ การลงทุนในกองทุนรวมจึงเป็นทางเลือกเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนได้ 

ารลงทุนในกองทุนรวม เป็นการลงทุนโดยให้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมืออาชีพ หรือที่เรียกว่า ผู้จัดการกองทุน ช่วยบริหารเงินให้ ซึ่งการลงทุนใกองทุนรวมก็จะเหมาะกับคนไม่มีเวลาศึกษาและตามติดสภาวะตลาด หรือยังมีความรู้ไม่มากพอ

รู้หรือไม่ กองทุนมีหลายประเภท แต่ละประเภทก็มีระดับความเสี่ยง ผลตอบแทนที่แตกต่างกันไป แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าแบบไหนเหมาะกับเรา โดยกองทุนรวมมีทั้งหมด 8 ประเภท แบ่งตามระดับความเสี่ยง 8 ระดับ โดยบทความนี้จะขอไล่ตามระดับความเสี่ยงจากต่ำก่อนใน 2 ประเภท ตามนี้  
1. กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในประเทศ >> ความเสี่ยงระดับ 1

กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตลาดเงิน นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเงินฝากหรือตราสารหนี้ระยะสั้นในประเทศ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี มีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 1 คือต่ำสุด เพราะลงทุนในช่วงระยะเวลาสั้นก็จะเกิดความเสี่ยงที่มาจากความผันผวนของดอกเบี้ย และอัตราเงินเฟ้อน้อย ความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนเลยต่ำไปด้วย โดยจะใกล้เคียงเงินฝาก

ข้อดีของกองทุนประเภทนี้คือ สภาพคล่องสูง ถอนออกมาได้ง่าย จึงเหมาะกับคนที่หวังผลตอบแทนไม่มาก ใกล้เคียงเงินฝาก แต่ต้องการสภาพคล่องสูง ไว้พักเงินไงล่ะครับ
 

 
2. กองทุนรวมตลาดเงิน >> ความเสี่ยงระดับ 2

กองทุนรวมประเภทนี้มีนโยบายลงทุนในตลาดเงิน คือ สินทรัพย์ประเภทเงินฝาก หรือตราสารหนี้ ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี โดยอาจมีบางส่วนไปลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศได้ กองทุนประเภทนี้อยู่ในความเสี่ยงระดับที่ 2 และเสี่ยงกว่าประเภทแรกที่ลงทุนเฉพาะตลาดเงินในประเทศ  เพราะจะมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนนั้นลงทุน อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม เมื่อมีความเสี่ยงมากขึ้น ก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนมากขึ้นด้วย 

ทั้งนี้ ควรดูระดับความเสี่ยงและเป้าหมายของตัวเราด้วยว่าเราเหมาะกับกองทุนรวมประเภทไหน ที่สำคัญ ก่อนจะลงทุน ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ โดยดูรายละเอียดของกองทุนนั้น ๆ ได้จากหนังสือชี้ชวน

เพราะการฝากเงินเพียงอย่างเดียว อาจไม่ตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงินอีกต่อไป

-----------------------------------​

อยากรู้กองทุนรวมความเสี่ยงประเภทอื่น ๆ อ่านเพิ่มเติม...

ตอน เสี่ยงต่ำแต่ปานกลางก็พอไหว

ตอน เสี่ยงกลางสะสมความมั่นใจ

ตอน เสี่ยงสูงให้ใจเต้นแรง

ตอน ชีวิตต้องเสี่ยงแบบรถไฟเหาะ​